HomeSearch by MicroorganismCorynebacterium jeikeium
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Antimicrobial  sort Reference
Corynebacterium jeikeium 0.015 0.03 <0.015 - 0.12

Tigecycline (GAR-936, Tigacyl)

6
Corynebacterium jeikeium 0.03 64 ≤0.015 - 128

Rifapentine (Priftin)

488
Corynebacterium jeikeium 0.06 0.06 0.03 - 0.06

Telavancin (TD-6424, Vibativ)

1457
Corynebacterium jeikeium 0.06 0.12 0.03 - 1

Tigecycline (GAR-936, Tigacyl)

462
Corynebacterium jeikeium 0.06 1 ? - ?

Clinafloxacin (PD 127391)

307
Corynebacterium jeikeium ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 - 0.5

Quinupristin/Dalfopristin (Synercid)

462
Corynebacterium jeikeium 0.12 4 ≤0.06 - 4

Minocycline (Minocycline hydrochloride, Minocin)

462
Corynebacterium jeikeium 0.12 8 0.12 - 64

Sparfloxacin (AT-4140, Zagam)

117
Corynebacterium jeikeium >0.12 >16 ≤0.12 - >16

Telithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek)

18
Corynebacterium jeikeium >0.12 >128 ≤0.015 - >128

Telithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek)

488
Corynebacterium jeikeium 0.12 - ≤0.06 - 0.12

SCH27899

129
Corynebacterium jeikeium 0.125 0.25 0.125 - 0.5

Daptomycin (Cubicin)

29
Corynebacterium jeikeium 0.125 0.5 0.125 - 0.5

Gatifloxacin (Tequin)

225
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.25 0.125 - 0.25

Garenoxacin (T-3811, BMS-284756)

225
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.25 0.125 - 0.25

PD 0305970

225
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.25 0.125 - 0.5

Daptomycin + 50 μg/ml Ca++

490
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.25 0.25 - 1

Quinupristin/Dalfopristin (Synercid)

490
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.06 - 0.5

Daptomycin + 50 μg/ml Ca++

67
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.06 - 0.5

Daptomycin + 75 μg/ml Ca++

67
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.12 - 0.5

Quinupristin/Dalfopristin (Synercid)

6
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.125 - 0.5

Daptomycin (Cubicin)

1457
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.125 - 1

Quinupristin/Dalfopristin (Synercid)

29
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.25 - 0.5

Levofloxacin (Levaquin, Quixin)

225
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.25 - 0.5

Linezolid (PNU-100766, U-100766, Zyvox)

6
Corynebacterium jeikeium 0.25 0.5 0.25 - 1

Quinupristin/Dalfopristin (Synercid)

1457
Corynebacterium jeikeium 0.25 1 0.06 - 2

Pristinamycin

488
Corynebacterium jeikeium >0.25 >8 ≤0.25 - >8

Tetracycline (Sumycin, Achromycin V, Steclin)

462
Corynebacterium jeikeium 0.25 64 0.25 - 128

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

117