HomeSearch by MicroorganismCapnocytophaga spp.
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Capnocytophaga spp. 1 8 0.064 - >32 Doxycycline (Doxycycline hyclate, Doxy, Vibra, Vibramycin) 1544