HomeSearch by MicroorganismHaemophilus influenzae (polymyxin B-resistant)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Haemophilus influenzae (polymyxin B-resistant) - - ≥4 - ? Polymyxin B (Aerospin) 452