HomeSearch by MicroorganismCorynebacterium spp. (HEGP 1006)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Corynebacterium spp. (HEGP 1006) - - >256 - ? Amoxicillin (Novamox, Amoxil) 1305
Corynebacterium spp. (HEGP 1006) - - 256 - ? Retama raetam (Butanol extract) 1305
Corynebacterium spp. (HEGP 1006) - - >2000 - ? Retama raetam (Ethyl acetate extract) 1305
Corynebacterium spp. (HEGP 1006) - - >2000 - ? Retama raetam (Methanol extract) 1305