HomeSearch by AntimicrobialCefuroxime (Kefurox, Zinacef)
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Klebsiella pneumonia (non-ESBL) 4 4 ≤0.25 - 8 371
Klebsiella pneumonia (SHV-1) - - 4 - ? 652
Klebsiella pneumonia (β-lactamase negative) - - 4 - ? 652
Klebsiella pneumoniae - - 0.4 - 12.5 1418
Klebsiella pneumoniae - - 1.3 - ? 1447
Klebsiella pneumoniae (ceftazidime-resistant) 8 - 8 - >64 1492
Klebsiella pneumoniae (ceftazidime-susceptible) 2 8 1 - 8 1492
Klebsiella spp. 1 16 0.12 - >128 274
Klebsiella spp. 2 4 ≤0.12 - >32 267
Klebsiella spp. - - 0.5 - >128 1447
Listeria - - 0.4 - ? 1418
Listeria innocua 32 >64 1 - >64 1492
Listeria ivanovii 32 >64 1 - >64 1492
Listeria monocytogenes 32 >64 1 - >64 1492
Listeria seeligeri 32 >64 1 - >64 1492
Listeria welshimeri 32 >64 1 - >64 1492
Moraxella catarrhalis 0.5 2 0.25 - 2 1492
Moraxella catarrhalis 1 2 ≤0.06 - 8 412
Moraxella catarrhalis 1 2 <0.12 - 4 84
Moraxella catarrhalis 1 2 ≤0.12 - 4 114
Moraxella catarrhalis 1 2 0.12 - 8 85
Moraxella catarrhalis 1 2 0.12 - 8 500
Moraxella catarrhalis 1 2 0.125 - 8 19
Moraxella catarrhalis 1 2 ≤0.5 - >4 499
Morganella morganii 16 128 0.12 - >128 274
Morganella morganii 32 32 16 - 32 267
Morganella morganii 32 - ? - ? 308
Morganella morganii 64 >64 16 - >64 1492