HomeSearch by MicroorganismEleutherodactylus flavescens
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Antimicrobial  sort Reference
Eleutherodactylus flavescens (van(C)) - - 0.25 - 1

Tigecycline (GAR-936, Tigacyl)

24
Eleutherodactylus flavescens (van(C)) - - 4 - 8

Vancomycin (Vancocyn, Lyphocin)

24