HomeSearch by MicroorganismKlebsiella pneumonia
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Antimicrobial  sort Reference
Klebsiella pneumonia 0.008 0.03 ≤0.008 - >16

Ertapenem (Invanz)

493
Klebsiella pneumonia 0.015 0.03 0.008 - 4

Aztreonam (Azactam)

248
Klebsiella pneumonia 0.015 0.03 0.008 - 4

Difluoroquinolone (PD 117596)

248
Klebsiella pneumonia 0.015 0.03 0.015 - 2

Clinafloxacin (PD 127391)

248
Klebsiella pneumonia 0.015 0.03 0.015 - 2

PD 124816

248
Klebsiella pneumonia 0.015 0.06 0.008 - 2

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

268
Klebsiella pneumonia 0.015 0.12 <0.008 - 8

Sitafloxacin

12
Klebsiella pneumonia 0.015 0.12 <0.008 - 16

Clinafloxacin (PD 127391)

12
Klebsiella pneumonia 0.015 0.25 ? - ?

Clinafloxacin (PD 127391)

307
Klebsiella pneumonia 0.016 0.032 0.016 - 0.125

R-95867

600
Klebsiella pneumonia 0.025 0.05 ≤0.025 - 0.2

LJC 11036

40
Klebsiella pneumonia 0.03 0.12 ≤0.007 - 16

Cefepime (Maxipime)

113
Klebsiella pneumonia 0.03 0.12 ≤0.007 - 64

Ceftriaxone (Rocephin)

113
Klebsiella pneumonia 0.03 0.125 ≤0.03 - 8

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

248
Klebsiella pneumonia 0.03 0.25 ≤0.007 - 64

Cefotaxime (Cephotaxime, Claforan)

113
Klebsiella pneumonia 0.03 0.25 0.015 - 1

Sitafloxacin

130
Klebsiella pneumonia 0.03 0.25 0.015 - 1

Sitafloxacin

443
Klebsiella pneumonia 0.03 0.5 <0.008 - >16

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

12
Klebsiella pneumonia 0.03 0.5 <0.008 - >16

Levofloxacin (Levaquin, Quixin)

12
Klebsiella pneumonia 0.03 0.5 0.015 - 4

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

443
Klebsiella pneumonia 0.03 0.5 0.015 - 4

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

130
Klebsiella pneumonia 0.03 0.5 ? - ?

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

307
Klebsiella pneumonia >0.03 >4 ≤0.03 - >4

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

472
Klebsiella pneumonia 0.03 - ≤0.03 - 0.25

Ciprofloxacin (Cipro, Ciproxin, Ciprobay)

479
Klebsiella pneumonia 0.031 0.031 0.016 - 0.031

Meropenem (Merrem)

109
Klebsiella pneumonia 0.031 0.063 0.031 - 0.125

ME1036

109
Klebsiella pneumonia 0.031 31 ≤0.016 - 0.031

Meropenem (Merrem)

115
Klebsiella pneumonia 0.032 0.032 0.032 - ?

Meropenem (Merrem)

952