HomeSearch by MicroorganismMycobacterium aurum (Pasteur Institute 104482)
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Mycobacterium aurum (Pasteur Institute 104482) - - 2 - ? Isoniazid (INH, Laniazid, Nydrazid, Rifamate) 346