HomeSearch by MicroorganismRhodococcus equi (macrolide-resistant + 48h)
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Rhodococcus equi (macrolide-resistant + 48h) >4 >4 >4 - ? Erythromycin (E-mycin, Ery-tab, Benzamycin) 1042