HomeSearch by MicroorganismKlebsiella pneumoniae (KP63)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Klebsiella pneumoniae (KP63) - - 16 - ? Isobavachalcone 1446
Klebsiella pneumoniae (KP63) - - 16 - ? Norfloxacin (Noroxin) 1446
Klebsiella pneumoniae (KP63) - - 32 - ? Diospyrone 1446
Klebsiella pneumoniae (KP63) - - >256 - ? Chloramphenicol (Chloromycetin) 1446