HomeSearch by MicroorganismKlebsiella pneumoniae (HGY6)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Klebsiella pneumoniae (HGY6) - - >32 - ? Gentamicin (Gentamycin, Garamycin) 1450
Klebsiella pneumoniae (HGY6) - - >10000 - ? Campylospermum densiflorum leaf (Crude extract) 1450