HomeSearch by MicroorganismKlebsiella pneumonia (Europe + ceftazidime-resistant)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Klebsiella pneumonia (Europe + ceftazidime-resistant) - 1 0.008 - 32 Meropenem (Merrem) 284