HomeSearch by MicroorganismKlebsiella pneumonia (quinolone-resistant)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Klebsiella pneumonia (quinolone-resistant) 4 8 2 - 8 ABT-492 3
Klebsiella pneumonia (quinolone-resistant) 32 64 8 - 64 Levofloxacin (Levaquin, Quixin) 3
Klebsiella pneumonia (quinolone-resistant) >128 >128 4 - >128 Trovafloxacin (Trovan) 3