HomeSearch by MicroorganismMycobacterium tuberculosis (H37R + pH 6.8)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Mycobacterium tuberculosis (H37R + pH 6.8) - - 20 - ? Clarithromycin (Biaxin) 61
Mycobacterium tuberculosis (H37R + pH 6.8) - - 20 - ? HMR 3004 (RU 64004) 61
Mycobacterium tuberculosis (H37R + pH 6.8) - - >40 - ? Telithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek) 61