HomeSearch by MicroorganismPseudomonas aeruginosa (CARB-1 + cefdinir-resistant)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Pseudomonas aeruginosa (CARB-1 + cefdinir-resistant) - - >4 - ? Cefixime (Suprax) 267
Pseudomonas aeruginosa (CARB-1 + cefdinir-resistant) - - 16 - ? Cefdinir (Omnicef, Cefdiel) 267