HomeSearch by MicroorganismSaccharomyces cerevisiae (ATCC 2365)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 2365) - - 24 - ? Ocotea quixos (Ishpingo) 329
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 2365) - - 49 - ? Thymus vulgaris (Thyme) 329