HomeSearch by MicroorganismMycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 1.6 - ? Isoniazid (INH, Laniazid, Nydrazid, Rifamate) 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 1.6 - ? Rifampicin (Rifampin) 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 6.6 - ? Ethionamide (Trecator) 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 6.6 - ? Thiacetazone 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 8.3 - ? PAS 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 8.3 - ? Streptomycin 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 10.4 - ? Ethambutol (Myambutol) 1007
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 35801 + Erdman) - - 25 - ? Pyrazinamide (Aldinamide) 1007