HomeSearch by MicroorganismMycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 0.1 - ? Isoniazid (INH, Laniazid, Nydrazid, Rifamate) 1334
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 0.8 - ? Streptomycin 1334
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 1 - ? Rifampicin (Rifampin) 1334
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 3.5 - ? Ethambutol (Myambutol) 1334
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 196 - ? Thymbra spicata var. spicata (Methanol extract) 1334
Mycobacterium tuberculosis (ATCC 25177 + H37Ra) - - 392 - ? Origanum minutiflorum (Methanol extract) 1334