HomeSearch by MicroorganismSarcina lutea (ATCC 9341)
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Sarcina lutea (ATCC 9341) - - <0.448 - ? Doxycycline (Doxycycline hyclate, Doxy, Vibra, Vibramycin) 1603