HomeSearch by MicroorganismSarcina lutea (ATCC 9341NA)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 2 - ? Gentamicin (Gentamycin, Garamycin) 973
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 8 - ? Ampicillin (Omnipen) 973
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 9400 - ? Cornus sanguinea L. (Ethanol extract) 973
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 10200 - ? Vitis vinifera L. (Ethanol extract) 973
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 12600 - ? Liquidambar orientalis Mill. (Ethanol extract) 973
Sarcina lutea (ATCC 9341NA) - - 13400 - ? Rosmarinus officinalis L. (Ethanol extract) 973