HomeSearch by MicroorganismEnterobacter aerogenes (EA298)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Enterobacter aerogenes (EA298) - - 8 - ? Isobavachalcone 1446
Enterobacter aerogenes (EA298) - - 8 - ? Norfloxacin (Noroxin) 1446
Enterobacter aerogenes (EA298) - - 32 - ? Diospyrone 1446
Enterobacter aerogenes (EA298) - - 64 - ? Chloramphenicol (Chloromycetin) 1446