HomeSearch by MicroorganismMycobacterium bovis (BCG-pasteur + pH 6.8)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Mycobacterium bovis (BCG-Pasteur + pH 6.8) - - 0.6 - ? Clarithromycin (Biaxin) 61
Mycobacterium bovis (BCG-pasteur + pH 6.8) - - 10 - ? HMR 3004 (RU 64004) 61
Mycobacterium bovis (BCG-Pasteur + pH 6.8) - - 10 - ? HMR 3004 (RU 64004) 61
Mycobacterium bovis (BCG-Pasteur + pH 6.8) - - 40 - ? Telithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek) 61