HomeSearch by MicroorganismRhodotorula glutinis (fluconazole-resistant)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Rhodotorula glutinis (fluconazole-resistant) - - 0.03 - 0.06 Ravuconazole 546
Rhodotorula glutinis (fluconazole-resistant) - - 0.03 - ? Amphotericin B 546
Rhodotorula glutinis (fluconazole-resistant) - - 0.12 - 0.5 Itraconazole 546
Rhodotorula glutinis (fluconazole-resistant) - - 0.25 - 0.5 Voriconazole 546
Rhodotorula glutinis (fluconazole-resistant) - - 0.25 - 1 Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-Fluorcytosine) 546