HomeSearch by MicroorganismCandida kefyr (esophageal candidiasis isolate)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Candida kefyr (esophageal candidiasis isolate) 0.5 0.5 0.5 - ? Caspofungin (MK-0991) 399