HomeSearch by MicroorganismLeptotrichia buccalis (ATCC 14201)
Microorganism
MIC50
(μg/ml)
sort
MIC90
(μg/ml)
sort
Range
(μg/ml)
sort
Antimicrobial sort
Reference
Leptotrichia buccalis (ATCC 14201) - - 0.5 - ? Amoxicillin (Novamox, Amoxil) 1458
Leptotrichia buccalis (ATCC 14201) - - 0.5 - ? Doxycycline (Doxycycline hyclate, Doxy, Vibra, Vibramycin) 1458