HomeSearch by AntimicrobialTelithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek)
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Mycobacterium paratuberculosis (animal isolate 7912 + pH 7.4) - - 2.5 - ? 61
Mycobacterium paratuberculosis (ATCC 19698 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium paratuberculosis (ATCC 19698 + pH 7.4) - - 5 - ? 61
Mycobacterium paratuberculosis (human isolate 2569 + pH 6.8) - - 10 - ? 61
Mycobacterium paratuberculosis (human isolate 2569 + pH 7.4) - - 2.5 - ? 61
Mycobacterium peregrinum 0.25 1 0.06 - 1 291
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 91-098 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 91-098 + pH 7.4) - - 40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 92-039 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 92-039 + pH 7.4) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 94-120 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 94-120 + pH 7.4) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 96-005 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 96-005 + pH 7.4) - - 40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 96-012 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 96-012 + pH 7.4) - - 40 - ? 61
Mycobacterium simiae (AIDS isolate 96-012 + pH 7.4) - - 40 - ? 61
Mycobacterium simiae (ATCC 25275 + pH 6.8) - - 40 - ? 61
Mycobacterium simiae (ATCC 25275 + pH 7.4) - - 20 - ? 61
Mycobacterium smegmatis (A2058G) - - 64 - 128 1430
Mycobacterium tuberculosis (clinical isolate 900145 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium tuberculosis (clinical isolate 900145 + pH 7.4) - - >40 - ? 61
Mycobacterium tuberculosis (clinical isolate 900216 + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium tuberculosis (clinical isolate 900216 + pH 7.4) - - >40 - ? 61
Mycobacterium tuberculosis (H37R + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium tuberculosis (H37R + pH 7.4) - - >40 - ? 61
Mycobacterium ulcerans (ATCC 19423 + 30℃ + pH 6.8) - - >40 - ? 61
Mycobacterium ulcerans (ATCC 19423 + 30℃ + pH 7.4) - - 20 - ? 61