HomeSearch by AntimicrobialTelithromycin (HMR 3647, RU-66647, Ketek)
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) - - 0.06 - ? 401
Staphylococcus aureus (ATCC 5177) - - 0.1 - ? 319
Staphylococcus aureus (ATCC 5278) - - >100 - ? 319
Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) - - 0.1 - ? 319
Staphylococcus aureus (ATCC 6571) - - 0.03 - ? 401
Staphylococcus aureus (community-associated + meticillin-resistant) 0.25 0.25 0.12 - 0.5 1130
Staphylococcus aureus (constitutively erm(A) + constitutively erm(C)) >128 >128 0.3 - >128 1113
Staphylococcus aureus (constitutively erm(A) + constitutively erm(C)) >128 >128 0.3 - >128 954
Staphylococcus aureus (erm(A)-inducible) 0.125 0.25 0.06 - 12 1113
Staphylococcus aureus (erm(C)) - - <0.2 - ? 947
Staphylococcus aureus (Ery S) - - <0.2 - ? 947
Staphylococcus aureus (erythromycin A-resistant) >=2 ≥64 0.03 - >=64 950
Staphylococcus aureus (erythromycin A-susceptible) 0.06 0.06 0.008 - 0.5 950
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant + constitutively erm resistant mechanism) >128 >128 >128 - ? 16
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant + inducible erm resistant mechanism) 0.12 25 0.06 - 0.5 162
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant + methicillin-resistant) >64 >64 32 - >64 448
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant + methicillin-susceptible) - - 0.03 - >32 448
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant + msr resistant mechanism) 0.06 0.12 ≤0.015 - 0.25 162
Staphylococcus aureus (erythromycin-resistant) >16 >16 ? - ? 496
Staphylococcus aureus (erythromycin-susceptible + methicillin-susceptible) 0.03 0.06 0.03 - 0.06 448
Staphylococcus aureus (erythromycin-susceptible) 0.06 0.06 ? - ? 496
Staphylococcus aureus (erythromycin-susceptible) 0.06 0.12 0.015 - 0.25 1113
Staphylococcus aureus (erythromycin-susceptible) 0.06 0.12 ≤0.015 - 0.25 162
Staphylococcus aureus (erythromycin-susceptible) 0.06 0.12 0.015 - 0.25 954
Staphylococcus aureus (heterogeneous + vancomycin-intermediate) >16 >16 0.25 - >16 1130
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) >0.12 >8 ≤0.03 - >8 73
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) >16 >16 0.03 - >128 948
Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible) 0.03 0.06 0.03 - >32 448